Pārvadāšanas noteikumi

Pārvadāšanas noteikumi:

VSTRANSPORT LTD – tas ir maksimāli ērts un vienkāršs sūtījumu piegādes risinājums. Paļaujieties uz mums!
Lai izvairītos no liekiem sarežģījumiem, ir dažas lietas, ko vajadzētu atcerēties, kad gatavojaties uzticēt sūtījumu piegādi VSTRANSPOT LTD. Taču neuztraucieties, šajā sadaļā mēs Jums pastāstīsim par visām svarīgākajām niansēm un sniegsim Jums vērtīgus padomus. Saņemsiet maksimālu labumu no mūsu pakalpojumiem!

1. Sūtījumu pieteikšana

Piesakot sūtījumu, KLIENTAM ir jānorāda:

1.1. Pilns pasūtījuma maksātāja nosaukums.
1.2. Sūtījuma paņemšanas adrese un nosaukums.
1.3. Lai atvieglotu adreses atrašanu un piekļūšanu tai, ir jānorāda arī korpusa numurs, stāvs, kabinets vai nodaļa un durvju kods.
1.4. Kontaktpersona sūtījuma paņemšanas adresē un tās kontakttālrunis.
1.5. Sūtījuma veids (paka, palete vai dokuments), sūtījuma vienību skaits, aptuvens kopējais svars, piegādes valsts un izvēlētais VSTRANSPORT LTD pakalpojuma veids.
1.6. Sagatavota sūtījuma paņemšanas datums un laika intervāls no… līdz (saskaņā ar noteiktajiem paņemšanas laikiem attiecīgajā adresē).
1.7. Cita svarīga informācija, kas ir saistīta ar sūtījumu (nepieciešama papildus apdrošināšana, piegādes apstiprinājums, nestandarta parametri u.tml.).
1.8. Pasūtījumu pieteikt drīkst tikai un vienīgi maksātājs vai maksātāja pilnvarota persona.
1.9. Nepamatotas kurjera izsaukšanas gadījumā (viltus pick up) tiek piemērots brīdinājums vai papildus maksa saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, lūdzam Jūs savlaicīgi mūs informēt par pasūtījuma atcelšanu, zvanot uz tālruni 22001118 vai sūtot informāciju uz e-pastu.

2. KLIENTU apkalpošana klātienē

Klientiem, ierodoties VSTRANSPOT LTD Kuldīgā, Kaļķu ielā 14, nodot vai saņemt sūtījumu/-s, nepieciešams stingri ievērot šādu kārtību:

2.1. Ja klients ir juridiska persona, tās pārstāvim jābūt līdzi uzņēmuma izsniegtai pilnvarai, kas pilnvaro konkrēto cilvēku saņemt vai nodot sūtījumu. Gadījumā, ja klients nevarēs uzrādīt pilnvaru sūtījuma saņemšanai vai nosūtīšanai, pakalpojums netiks sniegts. Pilnvarā jābūt norādei, ka attiecīgā pilnvara izsniegta sūtījuma saņemšanai/nodošanai VSTRANSPOT LTD.
2.2. Ja klients ir fiziska persona, tad saņemot vai nododot sūtījumu, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) vai autovadītāja apliecību, saskaņā ar nosūtītāja instrukcijām. Gadījumā, ja fiziska persona pilnvaro citu personu saņemt sūtījumu, tad nepieciešams uzrādīt ģenerālpilnvaras vai pilnvaras ar mērķi saņēmēja vārdā saņemt sūtījumus notariāli apstiprinātu oriģinālu. Pilnvaras kopija tiek nodota VSTRANSPORT LTD klientu apkalpošanas darbiniekam.
2.3. Saņemot paku VSTRANSPORT LTD klientu apkalpošanas punktā Kuldīgā, Kaļķu ielā 14, netiek piemērota komisijas maksa.

3. Sūtījumu paņemšana

Kurjers pieņem sūtījumus KLIENTA norādītajā vietā, ievērojot sekojošo:

3.1. Uz norādīto sūtījuma paņemšanas laika sākumu sūtījumam ir jābūt pilnīgi sagatavotam.
3.2. Ja nosūtītājs ir privātpersona, sūtījuma paņemšanas brīdī kurjers pārliecinās par personas identitāti, pārbaudot personas apliecinošus dokumentus.
3.3. Sūtījumam ir jābūt iepakojumā, kas nodrošina sūtījuma saglabāšanu pārvadājuma laikā, t.i., lai nesabojājot iepakojumu, nebūtu iespējams sabojāt saturu vai piekļūt saturam. Pakas saturs nedrīkst pārvietoties tās iekšpusē pakas apstrādes un transportēšanas laikā. Potenciāli plīstošām precēm jāizmanto papildus iekšējais iepakojums. Klients uzņemas atbildību par pakas satura bojājumiem, ja pakas ārējais iepakojums transportēšanas laikā ir neskarts, vai tas ir bijis nepietiekams.
3.4. Klients uzņemas atbildību par tādām zaudētām vai bojātām sūtījuma satura vienībām, kas ir bijušas sastiprinātas un ir atdalījušās viena no otras transportēšanas laikā.
3.5. Īpašas uzmanības sūtījumiem papildus speciālam iekšējam iepakojumam, jāpievieno īpašas uzmanības marķējums. Jāievēro, ka marķējumam ir tikai informatīvs raksturs un sūtījumam ir jābūt sagatavotam tādā kvalitātē, lai tas izturētu mehānisko apstrādi un transportēšanu uz konveijera.
3.6. Jābūt aizpildītiem sūtījuma pavaddokumentiem. Klientiem, kas izmanto garantijas vēstules, pavadlapas izsniegs kurjers. Informāciju uz sūtījuma pavadlapām aizpilda nosūtītājs. Ja uz sagatavotajiem pavaddokumentiem nepieciešami labojumi, tad tie ir jāapstiprina ar nosūtītāja parakstu.
3.7. Sūtītājs, nododot sūtījumu, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru. Pretējā gadījumā tiks aprēķināta papildus maksa par dīkstāvi vai viltus izsaukumu, saskaņā ar pakalpojumu cenu lapu vai līguma pielikumu.
3.8. Cena par piegādes pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar pakalpojumu cenrādi mājas lapā vai līguma pielikumā, pamatojoties uz:

 • Sūtījuma svaru un izmēriem, kas tiek noteikti VSTRANSPORT LTD terminālā, izmantojot verificētas mērierīces;
 • Piegādes adreses pasta indeksu.

3.9. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par katru sūtījuma vienību atsevišķi. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par kopējo svaru vienam saņēmējam tikai pamatojoties uz speciālu vienošanos līgumā.
3.10. Paņemšanas gadījumā sūtījums ir viena vai vairākas sūtījuma vienības, kas jāpaņem no viena nosūtītāja un kuru IEKRAUŠANU nodrošina:

 • kurjers, ja sūtījuma kopējais svars nepārsniedz 30 kg;
 • nosūtītājs, ja sūtījuma kopējais svars pārsniedz 30 kg. Kurjers palīdz veikt tikai to sūtījuma vienību iekraušanu, kuru svars nepārsniedz 30 kg. Izņēmuma gadījumos, kad kurjers veic sūtījuma iekraušanu bez nosūtītāja palīdzības, klientam tiek piemērota papildus maksa par kraušanas pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu.

3.11. Kurjeram ir tiesības nepieņemt sūtījumu šādos gadījumos:

 • Sūtījums neatbilst standarta parametriem, tas nav marķēts vai arī tā iesaiņojums rada šaubas par sūtījuma saglabāšanu transportēšanas laikā;
 • Sūtījuma vienību skaits nesakrīt ar pavaddokumentos norādīto;
 • Sūtījuma pavaddokumenti aizpildīti nepilnīgi.

3.12. Rēķini tiek izrakstīti par to sūtījumu piegādi, kas ir marķēti ar Klientam izsniegtajām pavadlapām. Klienta pienākums ir pārliecināties, vai uz sūtījuma ir pievienota tikai viena pavadlapa un nav atstātas papildus pavadlapas no iepriekšējām sūtīšanas reizēm. Vairāku pavadlapu gadījumā var tikt piemērota papildus maksa, saskaņā ar pakalpojumu cenu lapu vai līguma pielikumu.

4. Preces, kas netiek pieņemtas pārvadāšanai

4.1. Priekšmeti vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai iekārtas.
4.2. Narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī ieroči, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas.
4.3. Cigaretes, alkahols un citas akcizētās preces.
4.4. Jebkādi priekšmeti, kuru saturs, forma vai pārvadāšana ir pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem.
4.5. Dzīvnieki, dzīvnieku vai cilvēku daļas vai orgāni, ātri bojājošas bioloģiskas un infekciozas vielas.
4.6. Preces, kurām nepieciešams speciāls temperatūras režīms.
4.7. Nauda (jebkurā valūtā), čeki, vērtspapīri, sertifikāti u.tml.
4.8. Dārglietas, dārgmetāli, juvelierizstrādājumi, antikvariāts, mākslas darbi, pulksteņi, paklāji, kažokādas, ādas un citi ādas izstrādājumi, kuru vērība pārsniedz 100,- EUR par vienību.

5. Sūtījumu piegāde

5.1. Sūtījums tiek piegādāts uz pavadlapā norādīto adresi. Sūtījums tiek nodots:

 • Fiziskām personām – tikai pavadlapā norādītajam saņēmējam, kurš var uzrādīt derīgu personas apliecinošo dokumentu: pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību, saskaņā ar nosūtītāja instrukcijām. Kurjers sūtījumu drīkst izsniegt arī citai personai, ja tā atrodas sūtījuma pavadlapā norādītajā piegādes adresē un var uzrādīt savu personas apliecinošo dokumentu un ģenerālpilnvaras vai pilnvaras ar mērķi saņēmēja vārdā saņemt sūtījumus notariāli apstiprinātu oriģinālu, kā arī izsniegt kurjeram pilnvaras kopiju. Kurjers fiksē faktiskā saņēmēja personas apliecinošā dokumenta datus;
 • Juridiskām personām – pavadlapā norādītajai kontaktpersonai vai citam norādītajā adresē esošam uzņēmuma pārstāvim (sekretāre, administrators utt.), kas parakstās par sūtījuma saņemšanu.

5.2. Piegādes gadījumā sūtījums ir viena vai vairākas sūtījuma vienības, kas jāpiegādā vienam saņēmējam un kuru IZKRAUŠANU nodrošina:

 • Kurjers, ja sūtījuma kopējais svars nepārsniedz 30 kg;
 • Saņēmējs, ja sūtījuma kopējais svars pārsniedz 30 kg. Kurjers palīdz veikt tikai to sūtījuma vienību izkraušanu, kuru svars nepārsniedz 30 kg. Izņēmuma gadījumos, kad kurjers veic sūtījuma izkraušanu bez saņēmēja palīdzības, klientam tiek piemērota papildus maksa par kraušanas pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu. Sūtījuma, kura vienību svars pārsniedz 30 kg, izkraušanai pieejams pakalpojums “Lielgabarīta kravas piegāde ar izkraušanu (papildus krāvējs)”.
 • Gadījumos, kad kurjers veic sūtījuma/-u ar kopējo svaru virs 30 kg izkraušanu bez saņēmēja palīdzības, klientam tiek piemērota papildus maksa par kraušanas pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu.

5.3. Saņēmējs pieņemot sūtījumu, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru. Pretējā gadījumā tiks aprēķināta papildus maksa par dīkstāvi, saskaņā ar pakalpojumu cenu lapu vai līguma pielikumu.
5.4. Sūtījuma piegādes brīdī, saņēmējs kurjera klātbūtnē novērtē sūtījuma ārējo iepakojumu. Ja sūtījuma ārējais iepakojums ir bojāts, vai ir pamatotas aizdomas par sūtījuma satura bojājumiem, tiek sastādīts bojājumu akts un uzņemtas fotogrāfijas ar kurjera kameras palīdzību. Pēc klienta pieprasījuma papildus var tikt sastādīts bojājumu akts papīra formātā.
5.5. Kurjeram nav jāpārbauda sūtījuma satura atbilstība preču pavadzīmei-rēķinam vai citiem sūtījumam pievienotiem dokumentiem, kā arī nav jāgaida, kamēr to izdarīs saņēmējs.
5.6. Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad saņēmējs parakstījies uz kurjera pavadzīmes. Ja saņēmējs atsakās norādīt savu vārdu, uzvārdu un atsakās parakstīt piegādes apstiprinājumu, sūtījums netiek izsniegts.
5.7. Gadījumos, kad saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu vai sūtījumu neizdodas piegādāt citu iemeslu dēļ, kurjers veic atzīmi par atteikuma iemesliem kurjera pavadzīmē.
5.8. Nepiegādātais sūtījums tiek nogādāts atpakaļ noliktavā, par ko tiek informēts nosūtītājs.
5.9. Klients, kurš piesaka un apmaksā sūtījumu paņemšanu ārpus Latvijas un piegādi Latvijā, vienojas ar nosūtītāju ārpus Latvijas par precīzu sūtījuma vienību skaitu, to norādot pasūtījuma pieteikumā. Klients ir atbildīgs par to sūtījuma vienību skaita apmaksu, kādas ir izsniegtas VSTRANSPORT LTD kurjeram ārpus Latvijas un piegādātas klientam Latvijā.

6. Sūtījumu standarta izmēri un svars

6.1. EUtransport Classic Paka – viena sūtījuma vienība

 • Maksimālais svars, ko kurjers var viens celt-nest: 30 kg
 • Maksimālais kopgarums: 3.00 m
 • Kopgaruma aprēķināšana: 2 platumi + 2 augstumi + garākā mala

7. Nestandarta sūtījumi

7.1. Par nestandarta sūtījumiem tiek uzskatīts:

Sūtījumi, kas neatbilst standarta izmēriem:

 • Pakas vai paletes, kas ir lielākas par standarta izmēriem;
 • Paletes, kuru augstums ir zemāks par 1,00 m;
 • Pakas, kas nav nostiprinātas uz paletes un to svars pārsniedz 30 kg.

Sūtījumi, kuriem ir neatbilstošs iepakojums:

 • Pakas, kuru iepakojuma stāvoklis nenodrošina satura saglabāšanos vai apdraud citu sūtījumu saglabāšanos, tās transportējot pa konveijeru;
 • Sūtījumi, kuru iepakojums pilnībā neaptver to saturu;
 • Plēvē iepakoti sūtījumi;
 • Nepietiekoši sastiprinātas vairākas sūtījuma vienības;
 • Gari, tievi cilindra veida sūtījumi.

Sūtījumi, kuri drošības nolūkos netiek apstrādāti uz konveijera un iziet manuālo apstrādi:

 • Velosipēdi neiepakoti, bet braucamā kārtībā, kuru cena par sūtījumu ir 45 eur,
 • Bērnu rati, trauslas bērnu mantas,
 • Dārza vai virtuves-istabas iekārtas, krēsli,
 • Dīvāni, matrači, kumodes, mēbeles u.c.,
 • Monitori un ekrāni, kas pārsniedz 30 collu izmēru;
 • Nepietiekoši iepakoti viegli lokāmi sūtījumi (piemēram, plakāti, lielformāta izdrukas, reklāmas materiāli, u.c.);
 • Eļļas, krāsas, līmes u.c. šķidrumu kannas.

7.2. Klients nodrošina sūtījuma atbilstību standarta sūtījuma nosacījumiem. Ja tiek atdots nestandarta sūtījums, tad kurjers par to var izdarīt atzīmi pavaddokumentos un uz sūtījuma, vai arī sūtījums tiek attiecīgi marķēts VSTRANSPORT LTD terminālā. Šajā gadījumā VSTRANSPOT LTD Latvija neuzņemas atbildību par sūtījuma saglabāšanu transportēšanas laikā un par tā savlaicīgu piegādi.
7.3. Par nestandarta sūtījumu piegādi tiek aprēķināta maksa saskaņā ar pakalpojumu cenrādi vai līguma pielikumu.

8. Sūtījumu satura pārbaude

8.1. Nododot sūtījumu VSTRANSPORT LTD rīcībā, Klients piekrīt tam, ka VSTRANSPORT LTD vai jebkura pilnvarota valsts iestāde, ieskaitot muitas un drošības iestādes, drīkst atvērt un pārbaudīt Klienta sūtījumu visā pārvadāšanas laikā, saskaņā ar Pasta likuma 14. un 26. panta nosacījumiem.
8.2. Sūtījuma satura pārbaude tiek veikta izvēles kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, alhaholu, cigaretes vai neatļautas vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar Pasta likuma 24. punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu.
8.3. Sūtījuma satura pārbaude notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 493 “Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem un tiek piestādīts naudas sods klientam.
8.4. Kargo krava šķēsro robežas vai tiek transportētas ar CMR pavadzīmēm.

9. EUtransport.lv atbildība

9.1. VSTRANSPORT LTD ir materiāli atbildīga par sūtījumu, kas nodoti pārziņā, nozaudēšanu, sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu.
9.2. VSTRANSPORT LTD ir atbrīvota no materiālās atbildības par sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kuram par cēloni bijusi nepārvarama vara, sūtījuma satura īpašības vai KLIENTA atbildība.
9.3. VSTRANSPORT LTD neatbild:

 • Par tādu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kas VSTRANSPORT LTD nodoti slēgtā veidā un kuru sūtījuma ārējais iepakojums piegādes brīdī nav atzīmēts kā bojāts, sastādot bojājumu aktu, kuru ir parakstījis gan saņēmējs, gan kurjers.
 • Par sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, ja sūdzība par to iesniegta pēc sūtījuma izsniegšanas saņēmējam vai viņa pilnvarotai personai, un, izsniedzot, nav konstatēts sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums.
 • Par netiešiem zaudējumiem*, kas nosūtītājam vai saņēmējam radušies sakarā ar sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kā arī aizkavēšanos ceļā.
 • Par sūtījuma nepiegādāšanu adresātam, ja sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, un tā tālākā nosūtīšana ir apturēta.
 • Par sūtījumu konfiskāciju saskaņā ar kompetentu valsts iestāžu lēmumiem.
 • Par muitas iestāžu amatpersonu un muitas brokeru (tajā skaitā to darbinieku) rīcību, kas saistīta ar sūtījumu muitošanu.

10. Klienta atbildība

KLIENTS ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:

 • Par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti citu VSTRANSPORT LTD klientu sūtījumiem;
 • Par zaudējumiem, kas nodarīti VSTRANSPORT LTD īpašumam;
 • Par kaitējumu, kas nodarīts VSTRANSPORT LTD darbiniekiem.

11. Kompensācijas

11.1. Neatbilstību pieteikumui jāiesniedz 6 (sešu) mēnešu laikā no sūtījuma nosūtīšanas dienas, kā noteikts Latvijas Pasta likuma 53. pantā.
11.2. Tiesības saņemt kompensāciju ir VSTRANSPORT LTD KLIENTIEM, ja, pēc pretenzijas izskatīšanas, KLIENTA iesniegums par kompensācijas saņemšanu ir atzīts par pamatotu.
11.3. Kompensācijas izmaksas tiek veiktas tikai, ja sūtījuma zaudēšanas, satura bojājumu vai iztrūkumu gadījumos neatbilstību izskatīšanas gaitā tiek konstatētaVSTRANSPORT LTD atbildība.
11.4. Izmaksājamā kompensācija nepārsniedz:

 • EUR 100 par vienu sūtījuma vienību, kurai ir savs VSTRANSPORT LTD pakas numurs un ne vairāk par EUR 100,00 par vienu sūtījumu, kas sastāv no vairākām vienībām;

11.5. Gadījumos, kad KLIENTA pretenzija par nozaudētiem sūtījumiem, tiek atzīta par pamatotu, KLIENTAM izmaksājamās kompensācijas aprēķins tiek veikts, atkarībā no izvēlētā VSTRANSPORT LTD piegādes pakalpojuma un sūtījuma saturu apliecinošiem dokumentiem:

 • nozaudētās preces faktiskās vērtības apmērā saskaņā ar sūtījuma satura vērtību apliecinošiem dokumentiem, nepārsniedzot šajos noteikumos minēto kompensācijas summas apmēru;
 • gadījumos, ja netiek iesniegti sūtījuma satura vērtību apliecinoši dokumenti, tiek izmaksāta kompensācija, vadoties pēc aprēķina par sūtījuma svara kilogramu, nepārsniedzot šajos noteikumos minēto kompensācijas summas apmēru;

11.6. Gadījumos, kad KLIENTA pretenzija par bojātiem sūtījumiem, tiek atzīta par pamatotu,VSTRANSPORT LTD maksā KLIENTAM kompensāciju tādā apmērā, kādā bojātā prece ir zaudējusi savu vērtību, nepārsniedzot šajos noteikumos minēto kompensācijas summas apmēru. Ja tiek kompensēta pilna bojātās preces vērtība, bojātais priekšmets pēc kompensācijas izmaksāšanas KLIENTAM pāriet VSTRANSPORT LTD vai, papildus apdrošināšanas gadījumā – apdrošināšanas kompānijas, īpašumā.
11.7. Par nozaudētu dokumentu sūtījumu, kuram ir satura saraksts, izmaksājamā kompensācija nepārsniedz 20 EUR.

* Netiešie zaudējumi – morālais kaitējums, sagaidāmās peļņas neiegūšana, jebkāda veida soda naudas vai citas līdzīgas sankcijas, zaudējumi par darījuma izjaukšanu un pakalpojumu aizvietošanu.
** SDR – Starptautiskā valūtas fonda norēķinu vienība.